4 C

Jsou to 4 kritéria pro hodnocení diamantů. První C znamená cut, neboli řez (brus). Druhé C pak colour neboli barvu. Třetí C znamená carat, česky karát a značí hmotnost drahého kamene. Poslední, čtvrté C vyjadřuje čistotu, anglicky clarity.