Krystal

Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti. Nejčastější formou krystalu je diamant či zirkon.