Jak se připravit na proslov: rady a tipy, se kterými zabodujete

Pro proslov je typický přímý kontakt řečníka a posluchačů. Pro netrénovaného člověka se často pojí s vysokou mírou nervozity. Pokud se však na proslov pečlivě připravíte, nemusíte se obávat koktání, toho, že byste ztratili myšlenku nebo že byste snad posluchače nudili. Jak se zbavit nervozity a jak napsat skutečně dobrý proslov?

mikrofon

Obrázek: Proslov si žádá řádnou přípravu

Nepleťte si proslov a projev

Byli jste požádaní o to, abyste na rozlučce se svobodou, svatbě, narozeninách či pohřbu přednesli proslov? Asi jako první začnete hledat na internetu rady, jak na to. Dejte si ovšem pozor, do jakých článků se začtete. Kromě proslovu totiž existuje také projev, který se však od proslovu liší.

Společným jmenovatelem obou útvarů je přímý kontakt řečníka s posluchači či publikem. To je ovšem všechno, co mají společného.

 • Projev – jedná se o oficiální řeč, která se pronáší při mimořádných příležitostech.
 • Proslov – je řeč veřejná a má jednodušší kompozici než projev. Většinou se jedná o drobný přednes v přátelské atmosféře, která se pojí se svatbou, promocemi, narozeninami, ale také třeba s pohřbem.

Proslov se liší podle konkrétní události

Tím, že je proslov určený především pro posluchače, které znáte, měl by být osobní. Proto je dobré si jeho obsah naplánovat nejen podle události, ale také podle toho, co konkrétního vás s událostí pojí. Například jste svědkem ženicha či nevěsty, vnučkou babičky, která slaví narozeniny, či příbuzným zesnulé osoby. Mezi nejběžnější události, na které se proslov píše, se řadí svatby, narozeniny a pohřby. Každá akce vyžaduje specifický přístup k obsahu.

Svatební proslov

Svůj svatební proslov zahájíte tím, že požádáte o pozornost, představíte se a řeknete, jakou roli na svatbě plníte (např. svědek). Pokud má proslov na svatbě své dcery otec, měl by na ní přivítat všechny hosty a poděkovat jim za účast. Proslov může mít také ženich.

O čem mluvit? Aby byl váš proslov nezapomenutelný, vyvaruje se ohraných klišé. Nehledejte vzor proslovu svědka či otce na svatbě na internetu. Přeci jen mluvíte k osobě, ke které máte blízký vztah. Vyhněte se kontroverzním tématům a naopak vypíchněte ty nejemotivnější nebo vtipné. Vždy ale pamatujte na to, že by vtipné historce měli všichni posluchači rozumět.

 • Svatební proslov otce dceři – otec by se měl při proslovu zaměřit především na to, jaká jeho dcera je a jak je na ni pyšný. Zavzpomínat může i na to, jaká byla jako dítě. Do své řeči by měl zahrnout také ženicha a zmínit, jak se seznámili a proč si jej váží.
 • Svatební proslov ženicha – ženich by měl poděkovat za to, že se všichni na svatbě sešli. Dále by měl poděkovat za podporu rodině, ale také přátelům a těm, kdo se na přípravě svatby podíleli. Následně může zavzpomínat na to, jak se se svou nyní již manželkou seznámili nebo jak proběhla žádost o ruku a předání zásnubního prstenu. Zmínit také může to, jak se těší na společný život.
 • Proslov svědkyně či svědka na svatbě – od svědků se očekává, že svatebčany pobaví. Po představení by tedy měla následovat krátká vtipná řeč, která může zahrnovat vzpomínky na humorné situace či okamžiky. Na škodu není ani trochu sentimentu. Svědek může pohovořit i o tom, jak moc si váží společného přátelství.

party proslov

Obrázek: Svatební proslov by měl být osobní. 

Proslov k narozeninám

Narozeninový proslov může pronést jak oslavenec, tak jeho nejbližší spřízněná duše. Proslov se přednáší ještě před zahájením oslavy. Je vhodné, aby vám všichni přítomní věnovali pozornost. Při přednesu se oslavenci dívejte do očí. Obsah své řeči přizpůsobte tomu, kdo je mezi pozvanými hosty. Pokud je mezi nimi například i oslavencův šéf, nehodí se vytahovat například historky o tom, co se dělo v dospívání, byť se jedná o sebevtipnější vzpomínku. Zavzpomínejte na krásné chvíle, které jste s oslavencem prožili, zmiňte jeho úspěchy a povězte mu přání do budoucna.

Narozeninový proslov má tyto části:

 • přivítání hostů,
 • poděkování za účast,
 • gratulace,
 • popřání hezké zábavy,
 • přípitek.

Proslov k narozeninám by měl být stručný. Čím kratší a výstižnější, tím lepší. Nezapomeňte, že po 3 minutách opadne pozornost posluchačů o 50 %.

Smuteční proslov

Pokud nebude na pohřbu mluvit profesionální smuteční řečník, může se tohoto úkolu chopit někdo z přátel nebo z příbuzných. Neexistuje pravidlo, které by stanovovalo, kdo přesně to má být. Mělo by se však jednat o někoho, kdo zesnulého dobře znal a zvládne v emocionálně vypjatém okamžiku smuteční proslov přednést.

Smuteční řeč nemá pevně stanovenou podobu, ale platí, že by se měla přizpůsobit charakteru obřadu. Tedy jestli je pohřeb pojatý tradičně nebo volněji, jestli je jen v úzkém kruhu rodinném nebo v širším okruhu zahrnující i přátele, nebo dokonce veřejnost.

Osnova smuteční řeči:

 • oslovení přítomných,
 • představení se a uvedení, jaký vztah k zesnulému máte,
 • představení a stručné shrnutí života zesnulého, vzpomínka na jeho úspěchy a vlastnosti,
 • rozloučení a kondolence rodině.

Obecné rady při psaní a přednášení proslovu

Na proslov se dobře předem připravte. I když si možná říkáte, že daného člověka znáte tak dobře, že přípravu nepotřebujete, určitě se mýlíte. Jestliže nechcete v den D jen zmateně „blekotat“ a přeskakovat z myšlenky na myšlenku, na proslov se připravte. Jak na to?

 • Ujasněte si, co chcete říci,
 • vytvořte si seznam důležitých bodů – text můžete mít napsaný slovo od slova nebo si vypsat jen důležité body, o kterých chcete mluvit,
 • nebojte se do textu zahrnout příběh nebo metaforu,
 • klidně položte řečnickou otázku,
 • volte slova, která se vám dobře vyslovují a nepoužívejte ta, která vám nejsou přirozená.

Na internetu najdete celou řadu vzorů proslovů svědka na svatbě, otce nevěsty na svatbě, vzory proslovů k narozeninám, ale také vzory smutečních proslovů. Tyto by vám však měly být pouhou inspirací. Vždy se snažte proslov pojmout ke konkrétní osobě. Pamatujte, že obecné fráze si nikdo z posluchačů nezapamatuje.

proslov příprava

Obrázek: Sepište si důležité body

Připravte se na přednes

Vaši řeč si několikrát zkuste nahlas. Nejdřív si ji přečtěte a zjistěte, která slova se vám špatně vyslovují. Následně si ji zkuste říci do zrcadla. Opět tak zjistíte, které fráze vám dělají problém. Raději je přepište tak, aby vám šly tzv. přes pusu. V posledním levelu si přizvěte na pomoc zkušební posluchače. Může to být např. partner, partnerovi rodiče nebo kamarádi.

Pokud víte, že máte problémy s pamětí a stresuje vás to, zkuste několik triků na trénink paměti.

Při přednesu:

 • měňte sílu i tón hlasu,
 • berte v potaz náladu posluchačů,
 • netvařte se zbytečně vystrašeně,
 • nezapomeňte, že za vás mluví také řeč těla (zbytečně si nepřetáčejte prsten na ruce nebo si nehrajte s náhrdelníkem),
 • nečtěte celou řeč z papíru,
 • udržuje s posluchači oční kontakt.

Jak se zbavit trémy z proslovu?

Během trémy vaše tělo uvolňuje adrenalin, což se může projevit zrychleným dechem, pocením nebo třesoucíma se rukama. Zkuste se proto více hýbat, aby se adrenalin do těla co nejvíce vstřebal.

 • Opakovaně zatínejte a povolujte pěsti.
 • Zhluboka se nadechněte nosem až do břicha a poté pomalu vydechujte.

Využijte sílu vizualizace. Jedná se o snadné mentální cvičení, během kterého si představíte, jak přednášíte proslov, což vám pomůže se zbavit nervozity. Udržujte si pozitivní myšlení a nemyslete na to, že proslov dopadne katastrofou. Před samotným výstupem si řekněte několik jazykolamů. S trémou může pomoci talisman, kterým mohou být třeba oblíbené náušnice nebo náramek.